Çorum Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı başkanlığındaki toplantıya Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Bektaş, Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, Alaca Belediye Başkanı Halil İbrahim Şaltu, Düvenci Belediye Başkanı Necmettin Yalçın ve Birlik Müdürü Necat Yazıcı katıldı.

Encümen toplantısında, Çorum merkezi ve ilçelerinde hayvan barınağı yapımı için belirlenen alanlardaki taşınmazların ilgili Belediyelere tahsis işlemlerinde gelinen son nokta ve halen yoğun bir şekilde sürdürülmekte olan sokak hayvanı rehabilitasyonu çalışmaları ele alındı.

Birlik Başkanı Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı Birlik faaliyetleri hakkında şu açıklamalarda bulundu:

“Sahipsiz sokak hayvanlarının halk sağlığına yönelik mevcut ve olası tehditlerinin giderilmesi amacıyla 5199 sayılı Hayvan Hakları Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında Birliğimize üye Belediyelerimizle aktif işbirliği içerisinde gerekli çalışmalar hassasiyetle sürdürülmektedir.

Bu çerçevede;

Çorum İli Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliği tarafından bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz hizmet alımı ihaleleri ile Çorum, Osmancık, Sungurlu ve İskilip merkezli olmak üzere toplamda 1.700 sahipsiz sokak hayvanının rehabilitasyonu, kısırlaştırma ve aşı işlemleri ile tedavileri gerçekleştirildi, bakımları yapıldı.

07 Kasım 2023 tarihinde de “Çorum ili, ilçeleri ve köylerini kapsayacak şekilde 2.400 sokak hayvanı için rehabilitasyon, aşılama, kısırlaştırma ve tedavi ihalesine” çıkılacaktır.

BİK, internet medyasını dikkatle izliyor BİK, internet medyasını dikkatle izliyor

Diğer taraftan Çorum Merkez, Osmancık, Sungurlu ve İskilip ilçelerinde sokak hayvanlarının barınma ve bakım ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yapımı planlanan hayvan barınakları için belirlenen taşınmazların ilgili Belediyelere tahsis işlemleri tamamlanmak üzere olup, bu konudaki süreç de tarafımızca titizlikle takip edilmektedir.

Ülkemizde bir yandan sosyal yapının değişmesinin ve kırsal nüfusun azalmasının bir sonucu olarak sokak hayvanlarının kendi doğal yaşamlarından koparılarak şehir merkezlerine taşınması, diğer taraftan bu hayvanların merhamet saikiyle de olsa meskûn mahalde kontrolsüz beslenmeleri gündelik yaşamı olumsuz etkilemektedir.

Birliğimizce bugüne kadar yapılan ve yapılması planlanan çalışmalarla, ülke genelinde ciddi bir probleme dönüşen sahipsiz sokak hayvanları sorununu hem insan sağlığını hem de hayvan haklarını bir arada gözeten bütüncül bir yaklaşımla çözme gayreti içersindeyiz. Bu sorun mahiyeti itibariyle yalnızca kamu tedbirleri ile çözülemeyeceğinden dolayı toplumun tüm kesimlerinin bu çalışmalarda sorumluluk üstlenmesi büyük bir önem arz etmektedir.

Bu itibarla çalışmalarımızda öncelikli amacımız, duyarlı vatandaşlarımızın da katkılarıyla, bir an evvel gerekli tedbirleri almak suretiyle hayvan popülasyonunu kontrol altına almak ve sahipsiz sokak hayvanlarının gündelik yaşamımıza yönelik olumsuz etkilerini gidermektir.”