CHP Çorum Belediye Meclis Üyesi Rüştü Çağlar, belediyenin 2024 yılı performans programlarında öngörülen faaliyetlerin gerçekleştirilemediğini ileri sürdü.

Belediye Meclisi Toplantısında 2024 yılı performans programının görüşülmesi sırasında CHP grubu adına bir açıklama yapan Çağlar, “Faiz ile özel bankalardan borçlanarak belediye hizmetlerini yerine getirmek için finans bütçesi yapmak ve yatırım yapmak ne kadar doğrudur? Özellikle 2024 yılının seçim yılı olduğu düşünüldüğünde yeni gelecek yönetime böyle bir bütçeyi nasıl devredeceksiniz?” diye sordu.

Çağlar, “2024 yılı bütçe gelirlerine konan arsa satışları için tahmin edilen 883.000.000- TL satışın gerçekleşemeyeceği ve özel bankalardan borçlanılacak olan yüksek faizli 400.000.000.-TL sının bütçe gelirlerinin gerçekleştirilmesini zora sokacağı, bu durumun performans programlarında öngörülen 194 adet faaliyetin gerçekleştirilemeyeceğinin öngörülmesi sebebi ile bütçeye Cumhuriyet Halk Partisi Grubu olarak ret oyu vereceğiz” diye konuştu.

Rüştü Çağlar, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

“Performans programını incelediğimiz zaman görüyoruz ki 2024 yılı Performans Programında 8 adet ana faaliyet alanında 31 adet performans hedefi 118 performans göstergesi belirlenmiş, bu hedeflere ulaşmak için de 194 adet faaliyet proje öngörülmüştür. 2023 yılına göre faaliyet sayımız artmış, hangi alanlarda artmış; çevre yönetiminde, toplum düzeni ve sağlık hizmetlerinde, kültür sanat ve turizm hizmetlerinde ve toplum refahı ve sosyal yaşam hizmetlerinde.

Performans programında ki 194 faaliyet (proje) ve bunları gerçekleştirmek için 2024 yılı bütçesini kısaca özetleyecek olursak; gider bütçesi 3.930.000.000.-TL, gelir bütçesi 3.530.000.000.-TL, finans bütçesi 480.000.000.-TL.

Şimdi bu bütçeyi kısaca anlaşılır bir şekilde izah etmek gerekirse;  memur personel giderleri 369.949.000.-TL, belediye şirket personel giderleri  1.050.177.000.-TL, Toplam: 1.420.126.000.-TL. Bu rakam bütçenin  % 36.1’ine denk gelmektedir.

Yakacak, akaryakıt, elektrik, haberleşme, araç ve iş makinası sigorta giderleri, taşınmaz kira giderleri, faiz giderleri, SGK ödemeleri, memura öğlen yemek yardımı, dernek birlik kurum payları, İller Bankasına verilen paylar, yedek ödenek  gibi giderler için 704.121.000.- TL.

Taşıt kiralama, iş makinası kiralama (bütçenin % 3’ü), taşıt iş makinası bakım onarım, taşıt alımı, iş makinası alımı, kamulaştırmalar, sermaye artırımları vs giderler 399.262.000.-TL.

Genel toplam: 2.523.509.000.-TL (Yani 2024 yılında Çorum Belediyesinin bütçesinin % 64.2’si toplam giderleri, geriye kalan 3.930.000.000 -2.523.509.000=1.406.491.000.- TL  (Yatırımlar için harcanacak para) % 35.8

GELİRLER:

Vergi gelirleri =130.000.000.-, teşebbüs ve mülkiyet gelirleri : 347.378.000.-, alınan bağış ve yardımlar: 146.000.000.-, diğer gelirler: 2.034.000.000.-, sermaye gelirleri; 883.000.000., toplam: 3.540.000.000.- TL

Gelir bütçesine bakacak olursak en büyük gelir merkezi idare vergi gelirlerinden alınacak paylar 2.001.585.000.- TL oluşturmaktadır. Diğer en büyük gelir kalemi olarak 883.000.000.- TL sermaye geliri yani arsa satışları konulmuştur. Önceki yılar arsa satışlarına baktığımız zaman tahmini bütçelere konulan arsa satışları tahminlerinin gerçekleşmediklerini görüyoruz.

2019 yılı tahmin: 48.000.000, gerçekleşme: 29.225.588.- TL

Çorumlu genç kız organlarıyla hastalara umut olacak Çorumlu genç kız organlarıyla hastalara umut olacak

2020 yılı tahmin 100.000.000, gerçekleşme 83.297.649.- TL

2021 yılı tahmin 189.050.000, gerçekleşme 57.542.532.- TL

2022 yılı tahmin 196.000.000, gerçekleşme 121.047.453.- TL

2023 yılı tahmin 537.000.000, gerçekleşme400.000.000. –TL olacağı söylenmektedir.

Bu rakamlar göstermektedir ki arsa satışlarından beklenen gelir sağlanamamakta ve bütçe gerçekleşmeleri düşük kalmaktadır. Bu da performans programlarında öngörülen faaliyetlerin gerçekleştirilemediğini göstermektedir.

Finansman bütçesine bakacak olursak bütçe denkleştirilebilmesi için son beş yılın en büyük borçlanmasına gidilmekte, özel bankalardan 400.000.000.- TL, İller Bankasından 80.000.000.- TL borçlanma öngörülmektedir. Alınan bu borç ile önceki yılar borçlarından özel bankalara 68.000.000.-TL, iller bankasına 22.000.000 TL borç ödemesi yapılacağı öngörülmekte ve 390.000.000.- TL ise gerektiğinde kullanmak üzere Meclisten yetki istenmektedir. Yapılan politika değişikliği ile bilindiği üzere günümüzde politika faizler % 35 banka faizleri ise % 45 seviyelerine çıkmıştır. Bu durumda faiz ile özel bankalardan borçlanarak belediye hizmetlerini yerine getirmek için finans bütçesi yapmak ve yatırım yapmak ne kadar doğrudur. Özellikle 2024 yılının seçim yılı olduğu düşünüldüğünde yeni gelecek yönetime böyle bir bütçeyi nasıl devir edeceksiniz.

Sonuç olarak 2024 yılı bütçe gelirlerine konan arsa satışları için tahmin edilen 883.000.000- TL satışın gerçekleşemeyeceği ve özel bankalardan borçlanılacak olan yüksek faizli 400.000.000.-TL sının bütçe gelirlerinin gerçekleştirilmesini zora sokacağını, bu durumun performans programlarında öngörülen 194 adet faaliyetin gerçekleştirilemeyeceğinin öngörülmesi sebebi ile bütçeye Cumhuriyet Halk Partisi Grubu olarak ret oyu vereceğiz.