Yasemin Eraslan

Tüm Makaleleri

Yasemin Eraslan

Türk El Sanatlarında Nakış: Geleneksel ve Estetik Bir İfade

El sanatları bir milletin milli kültürünü ve medeniyetini tanıtan en önemli unsurdur. Geleneklerimizin nesilden nesle aktarılmasında El Sanatlarının rolü çok büyüktür.

Nakış ve moda

Nakış, bir kumaşa, kâğıda veya deriye iplik, tel veya başka bir malzemeyle yapılan süsleme sanatıdır. Moda ise, bir dönemdeki giyim, kuşam ve aksesuarların genel görünümüdür. Nakış ve moda, birbiriyle...

Türkiye'de Nakış Eğitimi

Nakış, bir kumaşa, kâğıda veya deriye iplik, tel veya başka bir malzemeyle yapılan süsleme sanatıdır. Türk el sanatları içerisinde önemli bir yere sahip olan nakış, Anadolu'da yüzyıllardır süregelen b...