T.C.

ÇORUM

İCRA DAİRESİ

2022/112 TLMT.

Taşınmazın Gazete Veya İnternet Haber Sitesi İlanı

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2022/112 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Çorum İli, Merkez İlçesi, Yavruturna Mahallesi, Şehirdoruğu Mevkii, 886 Ada 11 Parselde kayıtlı, Birinci kat, 3 bağımsız bölüm numaralı Mesken niteliğinde kayıtlı taşınmazın tam hissesi elektronik açık artırma ile satılacaktır.

Adresi : Bahçelievler Mahallesi, Karşıyaka 3. Cadde, BaşakApt., No: 17/2 Çorum Merkez

Yüzölçümü : 344,00 m2

Arsa Payı : 1/7

İmar Durumu :Var, İnşaat tarzı Ayrık Nizam 4 Katlı, Konut Alanı

Kıymeti : 1.600.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 03/07/2024 - 11:55

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati       : 10/07/2024 - 11:55

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 31/07/2024 - 11:55

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati       : 07/08/2024 - 11:55

(İİK m.114 ve m.126)                                                          

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr Basın No ILN02039954