İ  L  A  N

T.C.

SUNGURLU SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO                 : 2022/1108

DAHİLİ DAVALI : SELÇUK KABAKCI -  Alaattin ve Meryem oğlu, 16/10/1956 doğumlu  

                                   TC.NO:12*******26

Davacı Feruze Hakbilir tarafından aleyhinize açılan Ortaklığın Giderilmesi (paylı mülkiyette) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce dahili davalı Selçuk Kabakcı'nın ve diğer davalılar aleyhine mahkememize açılan ortaklığın giderilmesi davasının yapılan açık duruşması sırasında verilen karar gereğince,  tüm araştırmalara rağmen açık adresi tespit edilemeyen, dava dilekçesi ve duruşma günü tebliğ edilemeyen dahili davalı Selçuk Kabakcı'ya ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiştir. İş bu davanın duruşması 12/09/2024 günü saat 11:00’a bırakılmış olup belirtilen gün ve saatte duruşmaya gelerek davaya karşı diyeceklerinizi bildirmeniz, aksi taktirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunarak karar verileceği hususu dava dilekçesi ve duruşma gününün tebliği yerine geçerli olmak üzere ilan olunur.

#ilangovtr Basın No ILN02046486