Hitit Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü tarafından düzenlenen “III. Uluslararası Hitit Güvenlik Çalışmaları Kongresi” tamamlandı. Üç gün süren kongrede bildiriler; yüz yüze ve çevrimiçi olarak sunuldu.

Hitit Üniversitesi tarafından 2020 yılından bu yanan düzenlenen Uluslararası Hitit Güvenlik Çalışmaları Kongresi’nin üçüncüsü gerçekleştirildi. Kongrede 5 farklı ülkeden toplam 128 akademisyen ve araştırmacı bildirilerini sundu.
Kongrenin açılış programı Hitit Üniversitesi Meslek Yüksekokulları Kampüsü Ethem Erkoç Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.

Kongrenin açılış konuşmasını yapan Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Doç. Dr. Sami Kiraz, 2019 yılında ilk defa lisans öğretimine başlayan ve bu sene ilk mezunlarını verecek olan Uluslararası İlişkiler Bölümünün, üçüncü kez bu önemli etkinliği düzenliyor olmasından dolayı gurur duyduklarını ifade etti.

Kongrenin bu yılki temasına ilişkin bilgiler aktaran Doç. Dr. Kiraz, “Güvenlik çalışmaları alanında çalışan araştırmacıları bir araya getirmek suretiyle güvenlik çalışmalarında geleneksel ve güncel meselelerin tartışıldığı, alana yön verecek yeni bakış açılarının irdelendiği bir platform olma amacı taşıyan kongremizin bu seneki teması ‘Küresel Gündemde Barış ve Güvenlik Arayışları’ olmuştur. İçinde bulunduğumuz dönem itibarıyla soru ve sorunların her geçen gün çeşitlendiği ve karmaşıklaştığı bir evrede uluslararası politikanın aktörlerince girişilen barış arayışları ile bu aktörlerin bu yeni hale yönelik yaklaşımları, ürettikleri politikaları ve yeterlilik/yetersizlikleri kapsamlı incelemeler yapılmasını gerekli kılmaktadır. Bu bağlamda, kongre kapsamında güvenlik çalışmalarının hem kuramsal ve kavramsal çerçeveleri hem de temel meseleler bağlamında güncel boyutlarıyla birlikte kapsamlı bir değerlendirilmesinin yapılması hedeflenmektedir.” dedi.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sabiha Kılıç ise kongrenin bu yılki temasının ‘Küresel Gündemde Barış ve Güvenlik Arayışları’ olduğunu söyleyerek şöyle konuştu:

Akademik yolculukta büyük destek: KO-MEK Akademik yolculukta büyük destek: KO-MEK

“Özellikle küresel ölçekte yaşanan savaşlar, göçler, doğal afetler ve bunların yanı sıra dijital teknoloji alanında yaşanan gelişmeler neticesinde belki de yakın gelecekte günlük hayatımızın önemli bir parçası olacak olan yapay zeka, belirlediğimiz bu temanın ne kadar önemli olduğunu ortaya koymaktadır. Kongremize bu yıl Türkiye, Azerbaycan, Japonya, İngiltere, Rusya olmak üzere beş farklı ülkeden 58 farklı kurumdan 128 araştırmacı ve akademisyen bildirilerini gönderdi. Kongremizde 30 eş anlı oturumlarda bu konular ve gönderilen bildiriler tartışılacaktır.” dedi.

Hitit Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Halil İbrahim Şimşek de kongrenin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek kongrenin verimli bir şekilde tamamlanmasını temenni etti.

Kongrede 30 oturumda 58 farklı kurumdan katılan toplam 128 akademisyen ve araştırmacı bildirilerini sundu.