Osmancık Haber Gazetesi

Çorum Yayla Haber Gazetesi

Çorum

Osmancık

Çorum Haber

Çorum Haberleri

Çorum Belediyesi

Çorum Valiliği

Çorumspor

Çorum Gazetesi

Çorum Gazeteleri

Ahmet Ahlatcı

Çorumhaber

Corum

corumhaber

Çorumhaber

Çorum Yayla Haber Gazetesi

Çorum Haber Gazetesi

Çorum Haberleri oku

Sungurlu

Alaca

Osmancık

Sungurlu

İskilip

Kargı

Habercim19

habercim19.com

corumhaber.net

corumhakimiyet.net

çorum time

corum time

çorum valilik

Çorum Belediye

Çorum Belediyespor

Yeni Çorumspor

Çorum Yerel

ÇorumYerel Ekonomi

Çorum Ahmet Ahlatcı

Ahmet Ahlatcı

Çorum Ak Parti

Çorum CHP

Çorum İyi Parti

Çorum MHP

Çorum Gelecek Partisi

Çorum DEVA

Çorum Saadet Partisi

Ahmet Sami Ceylan

Cahit Bağcı

Agah Kafkas

Salim Uslu

Tufan Köse

Oğuzhan Kaya

Kenan Nohut

Ali Haydar Tanrıverdi

Hacı Odabaş

Yusuf Ahlatcı

Mustafa Tahtasız

Çorumluyuz

Çorumlu Amir

Çorumlu

Çorumda

Çorumdan

Çorum Yayla Haber Gazetesi

Yayla Haber

Çorum Yayla Haber

Çorum Haber

Çorum Haber Gazetesi

Çorum Yerel

Çorum Yerel Gazete

Çorum
Corum
Çorumhaber
Corumhaber
çorum gazetesi
çorum gazeteleri
çorum haberleri oku

“Sungurlu ve Osmancık 6.bölge desteğinden faydalansın”
banner145

Yalçın, 21-08-2020 Tarih ve 2846 Sayılı Resmi Gazetede, “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar” yayımlandığını, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğünce yatırımcıları ilgilendiren önemli değişiklik ve kararlar alınarak yatırım ortamının gelişmesine yönelik iş yapma kolaylıkları sağlanacağını belirtti.

Öne çıkan başlıklara bakıldığında, teşvik bölgelerindeki değişimden, AR-GE ve çevre yatırımlarına verilen ekstra desteğe, tesislere verilen kâr payı desteğinden yazılım teşvikine kadar birçok destek kaleminin hayata geçirildiğini kaydeden Yalçın, "Karara göre; İlçe bazlı uygulamanın genel bakış açısı olarak ilçelere daha fazla teşvik sağlanması, yatırımların daha geniş bir coğrafyaya yayılarak yerel kalkınmanın desteklenmesi mantığı olumlu bir yaklaşımdır. Ortaköy, Boğazkale, Uğurludağ, Mecitözü, Bayat ve Laçin ilçelerinin yeni kararda desteklenmesi, bir alt bölge desteğinden faydalandırılması, yeni yatırımların gelmesine zemin hazırlayacaktır. Bu ilçelere 5.bölge desteği sağlanmasıyla, tarım, imalat sanayi, enerji, lojistik ve turizmde yeni yatırımlar beklenmektedir” dedi.

Ayrıca yeni kararla birlikte Çorum’ da, “bölgesel destelerden faydalanabilecek sektör numaralarına” değinen Yalçın açıklamasını şu şekilde sürdürdü;

11- Kimyasal madde ve ürünlerin imalatı,

Metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı (çok katlı yalıtım camları, kiremit, briket, tuğla, çimento, hazır beton ve harç hariç)

Mobilya imalatı (sadece metal ve plastikten imal edilenler hariç) eklenmiştir.

Diğer maddelere bakıldığında,

8.madde, 4.fıkra: EK-4’te belirtilen teşvik edilmeyecek yatırım konuları ile altına dayalı entegre madencilik yatırımları bu madde kapsamında değerlendirilmez. Yürürlük tarihi 21-08-2020

11.madde, 4.fıkra: faiz ve kar payı desteği. Faiz veya kâr payı desteği tutarı, bölge ayrımı olmaksızın AR-GE ve çevre yatırımlarında birmilyon Türk Lirasını birmilyon sekizyüzbin Türk Lirasını, Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında desteklenmesine karar verilen stratejik yatırımlarda sabit yatırım tutarının yüzde yirmisini aşmamak kaydıyla, diğer stratejik yatırımlarda ise sabit yatırım tutarının yüzde beşini aşmamak kaydıyla ellimilyon Türk Lirasını geçemez. Yürürlük tarihi 21-08-2020

11.madde, 7.fıkra: FAİZ VE KAR PAYI DESTEĞİ. 17 nci maddenin birinci fıkrasının (n) bendi kapsamına giren yatırım konularındaki kullanılmış komple tesis hariç olmak üzere kullanılmış makine ve teçhizat ile belediyelerin yapacağı yatırımlar için faiz veya kâr payı desteği uygulanmaz. Yürürlük tarihi 21-08-2020

12.madde, 10.fıkra: SİGORTA PRİMİ İŞVEREN HİSSESİ DESTEĞİ. Teşvik belgesi düzenlenmesine ilişkin müracaat aşamasında talep edilmesi halinde, vergi indiriminden yararlanılmamak kaydıyla, dördüncü ve beşinci fıkrada belirtilen oranlar 15 inci maddenin birinci ve üçüncü fıkralarında belirtilen yatırıma katkı oranının yarısı kadar artırılarak uygulanır. Yürürlük tarihi 21-08-2020

17.madde, 1.fıkra: ÖNCELİKLİ YATIRIM KONULARI.

Eski Hali: Asgari 5 Milyon TL tutarındaki atık geri kazanım yatırımları ve/veya asgari 5 Milyon TL tutarındaki bertaraf tesisi yatırımları.

Yeni Hali: Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği kapsamında Çevre Lisansına tabi yatırımlar. Yürürlük tarihi 21-08-2020

17.madde, 1.fıkra: ÖNCELİKLİ YATIRIM KONULARI.

Eski Hali: Özel sektör tarafından gerçekleştirilecek olan, kreş ve gündüz bakımevleri, okul öncesi eğitim, ilkokul, ortaokul ve lise eğitim yatırımları ile asgari 20 Milyon TL tutarındaki hava araçlarının kullanım, tamir ve bakımına yönelik eğitim yatırımları. Yeni Hali: "Özel sektör tarafından gerçekleştirilecek olan, kreş ve gündüz bakımevleri, okul öncesi eğitim, ilkokul, ortaokul ve lise eğitim yatırımları ile hava araçlarının kullanım, tamir ve bakımına yönelik eğitim yatırımları."

24.madde, 7.fıkra: YATIRIM SÜRESİ VE TAMAMLAMA VİZESİ. Kamu kurum ve kuruluşları adına genel teşvik uygulamaları kapsamında düzenlenen teşvik belgeleri için asgari sabit yatırım tutarı şartı ve yatırım tamamlama vizesi şartı aranmaz. Yürürlük tarihi 21-08-2020

29.madde, 1.fıkra: DİĞER DESTEKLERDEN YARARLANMA.

Hali: Bu Karar kapsamındaki destek unsurlarından yararlanan yatırım harcamaları, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının desteklerinden yararlanamaz. Diğer kamu kurum ve kuruluşlarının desteklerinden yararianılan veya yararlanılacak yatırım harcamaları için, bu Karar kapsamındaki desteklerden yararlanmak üzere Bakanlığa müracaat edilemez. Bu madde hükmüne aykırı davranılması halinde, bu Karar kapsamında yararlanılan destekler ilgili mevzuat çerçevesinde geri alınır. Ancak, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının sadece sübvansiyonlu kredi desteğinden yararlanan yatırımlar, bu Karar kapsamında faiz veya kar payı desteği dışındaki diğer destek unsurlarından yararlandırılabilirler.

Yeni Hali: Bu Karar kapsamındaki destek unsurlarından yararlanan yatırım harcamaları, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının desteklerinden yararlanamaz. Diğer kamu kurum ve kuruluşlarının desteklerinden yararlanılan veya yararlanılacak yatırım harcamaları için, bu Karar kapsamındaki desteklerden yararlanmak üzere Bakanlığa müracaat edilemez. Bu madde hükmüne aykırı davranılması halinde, bu Karar kapsamında yararlanılan destekler ilgili mevzuat çerçevesinde geri alınır. Ancak, diğer kamu kurum ve kuruluşlarının sadece sübvansiyonlu kredi desteğinden yararlanan yatırımlar, sübvansiyonlu krediye faiz veya kâr payı desteği sağlanmaması kaydıyla, bu Karar kapsamındaki destek unsurlarından yararlandırılabilir. Bu imkân daha önceki kararlara istinaden düzenlenen teşvik belgeleri de dâhil olmak üzere tamamlama vizesi yapılmamış teşvik belgelerine de uygulanır. Yürürlük tarihi 21-08-2020

8.Geçici Madde, 1.fıkra: DAHA ÖNCEKİ KARARLARA İLİŞKİN UYGULAMA.

Eski Hali: "Bu karar ve daha önceki kararlara istinaden imalat sanayiine yönelik (US-97 Kodu:15-37) düzenlenen yatırım teşvik belgeleri kapsamında, 1/1/2017 ile 31/12/2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecek yatırım harcamaları için;

a) Bina-inşaat harcamalarında KDV iadesi,

b) Bölgesel ve stratejik teşvik uygulamaları kapsamında vergi indirimi desteğinde uygulanacak yatırıma katkı oranları her bir bölgede geçerli olan yatırıma katkı oranına 15 puan ilave edilmek süratiyle, kurumlar vergisi veya gelir vergisi indirimi tüm bölgelerde yüzde yüz oranında ve yatırıma katkı tutarının yatırım döneminde yatırımcının diğer faaliyetlerinden elde ettiği kazançlarına uygulanacak oranı yüzde yüz olmak üzere, teşvik belgesi üzerinde herhangi bir işlem yapılmaksızın uygulanır."

Yeni Hali: "Bu Karar ve daha önceki kararlara istinaden imalat sanayiine yönelik (US-97 Kodu:15-37) düzenlenen yatırım teşvik belgeleri kapsamında ;

a)1/1/2017 ile 31/12/2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek bina-inşaat harcamalarında KDV iadesi,

b) 1/1/2017 ile 31/12/2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek yatırım harcamaları için bölgesel ve stratejik teşvik uygulamaları kapsamında vergi indirimi desteğinde uygulanacak yatırıma katkı oranları her bir bölgede geçerli olan yatırıma katkı oranına 15 puan ilave edilmek suretiyle, kurumlar vergisi veya gelir vergisi indirimi tüm bölgelerde yüzde yüz oranında ve yatırıma katkı tutarının yatırım döneminde yatırımcının diğer faaliyetlerinden elde ettiği kazançlarına uygulanacak oranı yüzde yüz olmak üzere, teşvik belgesi üzerinde herhangi bir işlem yapılmaksızın uygulanır." Yürürlük tarihi 01-01-2020

OKA Çorum İl Koordinatörü Yalçın, “Öneri olarak, küresel düzeydeki ekonomik dalgalanmalar başta olmak üzere çeşitli gelişmelerin de etkisiyle Çorum’ un Ülkemiz genelindeki teşvikli yatırımlar içerisindeki payı artırılmalıdır. Bu artışı sağlamaya yönelik olarak, Çorum’ daki teşvik belgeli yatırımların artırılması için Sungurlu ve Osmancık İlçelerindeki OSB’ lere ayrıca avantaj sağlanmalıdır. Çorum’ da Merkez, Sungurlu ve Osmancık İlçelerinde OSB bulunmaktadır. Ankara’ ya 1,5 saat mesafedeki Sungurlu OSB ve İstanbul—Samsun karayolu üzerinde yer alan Osmancık OSB’ de, yeni kararda geçen, “6.bölge desteğinden faydalanır” kapsamına alınmalıdır.” dedi.

Yatırımcıların Çorum il merkezi ve ilçelerinde yapacakları yatırımlarda, kendilerine mevzuat kapsamında her türlü desteği sağlayacaklarını belirten OKA Çorum İl Koordinatörü Özden Özgür Yalçın, çalışma ofislerinin Çorum TSO Hizmet Binasında bulunduğunu ifade etti.

Selma Çetindere

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.