Meclis yeni kararlar aldı, düğünlere yasak geldi!

İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi; 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 26. maddesine istinaden, Vali Mustafa Çiftçi Başkanlığında, 08/09/2020 tarihinde saat 10:00’da Valilik Binası Toplantı Salonunda olağanüstü olarak toplandı ve gündemdeki konular görüşülerek karara bağlandı. Karara göre, 08/09/2020 tarihinden itibaren; sokak/köy düğünü, sünnet düğünü, kına gecesi, nişan vb. etkinliklere müsaade edilmeyecek.

Meclis yeni kararlar aldı, düğünlere yasak geldi!
banner145

İçişleri Bakanlığının 08/09/2020 tarih ve 14533 sayılı Genelgesinde; Koronavirüs salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetmek, sosyal izolasyonu temin etmek, fiziki mesafeyi korumak ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutmak amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda birçok tedbir kararının alındığı, uygulamaya geçirildiği, içerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminde salgınla mücadelenin genel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra her bir faaliyet alanı/iş kolu için ayrı ayrı belirlenen tedbirlere uyum ve etkin denetim mekanizmalarının büyük önem taşıdığı, bu çerçevede, farklı tarihlerde yayımlanan genelgeler ile belirli dezavantajlı gruplara/meslek icralarına yönelik veya kamuya açık bazı alanlarda herkese maske takma zorunluluğunun getirildiği, 01/06/2020 tarih ve 8567 sayılı Genelge ile şehirlerarası ve şehir içi yolcu taşımacılığına ilişkin düzenlemeler yapılarak genelgenin (c) maddesi ile hangi durum ve şartlarda şehir içi toplu taşıma araçlarının ayakta yolcu alabileceğini belirleme yetkisinin il ve ilçe hıfzıssıhha kurullarına verildiği; 30/05/2020 tarih ve 8556 sayılı Genelge ve 02/06/2020 tarih ve 8591 sayılı genelge ile lokanta restoran, kafe ve benzeri işletmelerin müzik faaliyetlerine kısıtlama getirildiği ifade edilmektedir.

Gelinen noktada başta fiziki mesafe kuralı olmak üzere alınan tedbirlere yeterince riayet edilmemesi, hastalığın yayılım hızını artırması ve toplum sağlığının riske atılması nedeniyle İlimizde 2020/83 alınan karara göre ;

MADDE 1- İlimiz genelinde (meskenler hariç olmak üzere) tüm alanlarda (kamuya açık alanlar, cadde, sokak, park, bahçe, piknik alanı, sahiller, toplu ulaşım araçları, işyerleri, fabrikalar vb.) vatandaşların istisnasız ağzı ve burnu kapatacak şekilde maske takmalarına,

MADDE 2- Minibüs/midibüsler ile koltuk kapasitelerinde herhangi bir seyreltme ve kaldırılma yapılmayan otobüsler gibi iç hacim bakımından fiziki mesafe kurallarının uygulanamayacağı şehir içi toplu ulaşım araçlarında ayakta yolcu alınmasına kesinlikle müsaade edilmemesine,

MADDE 3- 2. maddede sayılan araçların dışında kalan, ayakta yolcu taşıma ağırlıklı toplu ulaşım araçlarında; koltuk kapasiteleri seyreltilmiş/kaldırılmış otobüslerde araç ruhsatlarında belirtilen oturan yolcu sayısının (şoför hariç) en fazla %50’si kadar oturan yolcu, ayakta yolcu sayısının en fazla %30’u kadar ayakta yolcu alabilmelerine, araç içerisine herkesin görebileceği şekilde oturan ve ayakta alınabilecek yolcu sayısını belirtir levha/tabelanın asılmasına ve fiziki mesafe kurallarına aykırı olmayacak şekilde ayaktaki yolcuların durabileceği yerlerin görünür şekilde fiziki olarak işaretlenerek belirlenmesine,

MADDE 4- Vatandaşların toplu olarak bulunduğu/bulunabileceği yerler (pazar yerleri, sahiller vb.) ile kafe, restoran vb. yeme içme ve eğlence mekânlarında; Koronavirüs salgınıyla mücadele amacıyla Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi ile İçişleri Bakanlığının ilgili Genelgeleriyle belirlenen kurallara ve alınan tedbirlere uyulması hususundaki denetimlerin süreklilik taşıyacak şekilde etkinliğinin artırılmasına yönelik gerekli tedbirlerin denetim yetkisi bulunan ilgili kurum ve kuruluşlarca alınmasına,

MADDE 5- İçişleri Bakanlığının 02/09/2020 tarih ve 14210 sayılı Genelgesi kapsamında düğün, nişan, sünnet düğünü, kına gecesi gibi kişilerin kalabalık şekilde bir araya geldikleri etkinliklere ilişkin olarak ek tedbir kararlarının alınması gerektiği ifade edildiğinden İlimizde; 08/09/2020 tarihinden itibaren; sokak/köy düğünü, sünnet düğünü, kına gecesi, nişan vb. etkinliklere müsaade edilmemesine,

MADDE 6- İlimiz merkezinde semt pazarlarının 17/09/2020 tarihinden itibaren; Ulukavak Mahallesinde Pazartesi günleri, Buharaevler Mahallesinde Perşembe günleri, Mimarsinan Mahallesinde Cuma günleri, Bahçelievler Mahallesinde Cumartesi günleri, Akkent (TOKİ) Mahallesinde Pazar günleri kurulmasına, salı ve çarşamba günleri kurulan semt pazarlarının ikinci bir talimata kadar faaliyetine son verilmesine,

MADDE 7- Pazar yerlerinde tezgâhların fiziki mesafe kuralına uygun olarak kurulmasına, pazarcı esnafının ağzı ve burnu kapatacak şekilde maske takmalarına, eldiven kullanmalarına, fiziki mesafe kuralına riayet etmelerine,

MADDE 8- Pazartesi, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri kurulacak pazar yerlerine, farklı noktalarda iki giriş ve iki çıkış noktaları oluşturulmasına, girişlerde ateş ölçümü yapılmasına, ateşi 38 derecenin üzerinde olan kişilerin pazar yerlerine alınmamasına, en yakın sağlık kuruluşuna yönlendirilmesine, maskesi olmayan kişilerin pazar yerlerine girişlerine müsaade edilmemesine, pazar yerlerine içeride bulunan pazarcı esnaf sayısının en fazla 1,5 katı kadar kişi alınmasına, İl Emniyet Müdürlüğü ve Çorum Belediye Başkanlığınca gerekli tüm tedbirlerin alınmasına,

MADDE 9- İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin 01/09/2020 tarih ve 2020/82 nolu almış olduğu kararının 3. maddesinde “65 yaş ve üzeri kişilerin 10:00 – 16:00 saatleri arasında pazar yerlerinde bulunabilmelerine, belirtilen saatler haricinde pazar yerlerinde bulunmalarının kısıtlanmasına,” şeklindeki hükümde yer alan “10:00 – 16:00” saatlerinin, “10:00 – 14:00” olarak değiştirilmesine; ayrıca 65 yaş üstü vatandaşların ücretsiz olarak faydalandıkları toplu taşıma araçlarından 10:00-16:00 saatleri arasında ücretsiz faydalanmalarına, bu saatlerin öncesi ve sonrasında toplu taşıma araçlarından ücretli olarak yararlanmalarına,

MADDE 10- İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin 01/09/2020 tarih ve 2020/82 nolu almış olduğu kararının 4. maddesinde “Lokanta, kafe, kahvehane, kıraathane, çayevi, internet kafe, elektronik oyun salonları vb. yerlerin saat 22:00’dan sonra müşteri kabul etmemelerine, söz konusu işletmelerin müşteri almamak kaydıyla temizlik, ertesi güne hazırlık vb. nedenlerle saat 23:00'a kadar çalışabilmelerine,” şeklindeki hükmünün iptal edilmesine, lokantaların işyeri açma ve çalışma izin/ruhsatlarında belirtilen süreler içerisinde faaliyetlerine devam etmelerine, kafe, kafeterya, kahvehane, kıraathane, çay bahçesi, çayevi, çay ocağı, bar, pavyon, internet kafe, playstation, elektronik oyun salonları vb. umuma açık yerlerin, sohbet ve eğlence merkezlerinin (sayılan işyerlerinden şehirlerarası yol güzergâhı üzerinde bulunanlar da dâhil) saat 22:00’den sonra müşteri kabul etmemelerine, söz konusu işletmelerin müşteri almamak kaydıyla temizlik, ertesi güne hazırlık vb. nedenlerle saat 24:00'e kadar çalışabilmelerine,

MADDE 11- Lokanta, restoran, kafe vb. tüm yeme-içme ya da eğlence yerlerinde saat 24.00’ten sonra müzik yayınına (canlı müzik, kayıt dinletilmesi vb. her türlü yayın dâhil) hiçbir şartta izin verilmemesine, konuyla ilgili olarak kolluk birimleri ve zabıta müdürlükleri tarafından gerekli tüm tedbirlerin alınmasına,

MADDE 12- İçerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra nikâh merasimi şeklindeki düğün ve nikâhlarda, bu Genelge ile düzenlenen hususlar dışında Bakanlığımızın ilgi Genelgeleri ile Sağlık Bakanlığı Covid19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde yer alan tüm kural ve tedbirlere eksiksiz riayet edilmesine,

MADDE 13- Konu hakkında gerekli hassasiyetin gösterilerek uygulamanın yukarıda belirtilen çerçevede eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesinin sağlanmasına, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine ve mağduriyete neden olunmamasına, tedbirlere uymayanlarla ilgili Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesine, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına,

MADDE 14- Koronavirüsle mücadele kapsamında alınan tedbirlere riayet etmeyen gerçek ve tüzel kişilere (işletmeler vb.) uygulanan idari para cezalarının tahsili konusunda ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından gerekli hassasiyetin gösterilmesine,

MADDE 15- Alınan bu kararların uygulanmasının, kolluk birimleri, zabıta müdürlüğü, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile görevli ekipler tarafından titizlikle takip edilerek sağlanmasına,

MADDE 16- Alınan bu kararların, İlçe Kaymakamlıklarınca ilçelerde uygulanmasının takibi ile koordinasyonunun sağlanmasına,

MADDE 17- Bu kararın bilgi için Sağlık Bakanlığına ve İçişleri Bakanlığına, gereği için Çorum Belediye Başkanlığına, Çorum Cumhuriyet Başsavcılığına, İl Jandarma Komutanlığına, İl Emniyet Müdürlüğüne, İl Özel İdaresine, İl Sağlık Müdürlüğüne (Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı, Sağlık Hizmetleri Başkanlığı, Kamu Hastaneleri Başkanlığı, Destek Hizmetleri Başkanlığı), İl Milli Eğitim Müdürlüğüne, İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne, Defterdarlığa, Ticaret İl Müdürlüğüne, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğüne, Valilik 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğüne, İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğüne, İlçe Kaymakamlıklarına, İlçe ve Belde Belediye Başkanlıklarına, Çorum Ticaret ve Sanayi Odasına, Çorum Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliğine, Merkez Mahalle Muhtarlıklarına, ULAŞ A.Ş.’ye gönderilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Selma Çetindere

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.