Cumhuriyet Halk Partisi Çorum İl Genel Meclisi Üyesi Ümit Er, köylerin en büyük probleminin temiz ve yeterli içme suyunun sağlanamaması olduğunu belirterek, İl Özel İdaresi’nin ve İl Genel Meclisi’nin bu duruma el atması gerektiğini söyledi.

İl Genel Meclisi Toplantısında gündem dışı söz alarak bir konuşma yapan Ümit Er, “Bir an önce bütün köylerimizdeki içme suyu depolarının uzmanlar tarafından kontrol edilerek envanterinin çıkartılıp hangi tarihte yapılmış, durumu nedir, tespit edilmesi, hijyen kurallarına uymayanların bir an önce eksiklerin giderilmesi, köylerimizin yeterli ve temiz içme suyuna kavuşması sağlanmalıdır” dedi.

Ümit Er, Meclis Toplantısında şu konuşmayı yaptı:

“Türkiye’de 2000 yılında kırsalda yaşayanlar, nüfusun %37’si iken, bu oran bugün % 7’lere kadar düşmüştür.

Köyde yaşayıp üreten, ancak temel ihtiyaçlarını karşılayamayan halkımız, şehir merkezlerine göç edip tarımsal üretimden uzaklaşmıştır.

İnsan hayatının öncelikli 3 temel ihtiyacı beslenme, barınma, ulaşım. Bu ihtiyaçları bulunduğunuz yerde karşılayamazsanız göç edersiniz.

Bu 3 temel ihtiyacı karşılanması için altyapı oluşturmak, projeler yapmak ve eksikleri gidermek İl Genel Meclisi ve İl Özel İdaresi’nin görevidir.

Birincisi temiz ve yeterli içme suyu.

Bu konuda yıllardır eksik yapılan çalışmalar maalesef köylerimizde sorun olarak karşımıza çıkmakta.

Köylerimizde içme suyu depolarının büyük bir kısmı bakımsızlıktan, bir kısmı da uzun yıllar önce yapılmış olmasından kaynaklı ömrünü tamamlamış, yıpranmış, bir kısmında klorlama ünitesi dahi yok. Hiç birinde fitre veya arıtma ünitesi yok.

Filtre ya da arıtma olmadığı için maalesef eskimiş, yıpranmış şu depolarından verilen içme sularından çeşitli salgın hastalıkların olması da artık kaçınılmaz görünmektedir.

KÖYDES Çorum Tahsis Komisyonu Toplantısı yapıldı KÖYDES Çorum Tahsis Komisyonu Toplantısı yapıldı

54 köyümüz Şendere içme suyu projesi ile göletten şu almaktadır. Burada da durumun çok farklı olmadığı, içme suyu arıtma tesisinin yetersiz ve düzenli çalışmadığı yönünde şikayetler gelmektedir.

İçme suyu depoları ve hatları yapıldıktan sonra köy muhtarlarının işletmesine bırakılması da birçok köy muhtarlarını zora sokmaktadır. Kuyulardan gelen elektrik faturalarını köy halkından toplamakta zorluk çeken muhtarımız yeni arayışlara girmektedir. Bu köylerin su kuyusu enerji ihtiyaçları için bir an önce GES ile enerji ihtiyacı karşılanmalıdır.

Bazı köylerde cazibe ile köye su getirmek varken su kuyusu için elektrik faturası ödeyen köyler de ayrıca incelenmelidir. Bir örnek merkeze bağlı Yakuparpa köyü.

İl Genel Meclisi olarak bir an önce bütün köylerimizdeki içme suyu depolarının uzmanlar tarafından kontrol edilerek envanterinin çıkartılıp hangi tarihte yapılmış, durumu nedir, tespit edilip hijyen kurallarına uymayanların bir an önce eksiklerin giderilip, köylerimizin yeterli ve temiz içme suyuna kavuşmasını sağlamalıyız.”

Editör: Kubilay Olcan