Çorum'da 2024 yılı ilk İl Su Kurulu Toplantısı bugün yapıldı. Toplantıda Çorum su yönetimi ile ilgili gündemdeki konular değerlendirildi.

Çorum Valisi  Doç. Dr. Zülkif Dağlı başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, Su Yönetimi Genel Müdürü Afire Sever ile Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Vali Yardımcısı Muhammed Gürbüz, Osmancık Sungurlu, İskilip Kaymakamları, Çorum Belediyesi, İl Müftülüğü,  İl Özel İdaresi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü,  Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü, DSİ 54. Şube Müdürlüğü, Orman İşletme Müdürlüğü, Karayolları 73. Şube Şefliği, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Meteoroloji Müdürlüğü, YEDAŞ Bölge Müdürlüğü, Çorum OSB Müdürlüğü, OKA İl Koordinatörlüğü, Çorum Ticaret Borsası, Çorum Ziraat Odası temsilcilerinin katıldı.

Bu kapsamda; ülkemiz için önemli havzalardan biri olan Yeşilırmak Havzası içinde yer alan Çorum ve çevresinin su potansiyeli değerlendirildi.

Çorum Belediye Meclisi'nde yeni dönem başladı: İşte görev dağılımı ve alınan yeni kararlar! Çorum Belediye Meclisi'nde yeni dönem başladı: İşte görev dağılımı ve alınan yeni kararlar!

İl Su Kurulu üyeleri ile Kızılırmak ve Yeşilırmak Havzalarında yer alan su kütlelerinin miktar ve kalite olarak korunması, içme suyu ve atıksu arıtma tesislerinin yeterliliği ve uygun koşullarda işletilmesi, taşkın riskleri ve su verimliliği konuları değerlendirilerek sorumlu kurumların tarafından gerçekleştirilen çalışmalar ve ihtiyaç duyulan planlamalar ele alındı.
Ayrıca, İl Su Verimliliği Planlarının hazırlanması için Çorum ilinin pilot il olarak belirlenmesi, organize sanayi bölgelerinin Yeşil OSB kapsamındaki uygulamalara yer vermesi başta olmak üzere su kaynaklarının sürdürülebilir yönetimine ilişkin kararlar alındı.
Toplantıda Su Yönetimi Genel Müdürü Afire Sever değişen iklim koşullarında su stresi altında olan ülkemizde su kaynaklarının miktar ve kalite olarak sürdürülebilirliğinin sağlanması için havza bazlı etkin su yönetimi ve verimli su kullanımına vurgu yaparken, Çorum Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, “Çorum şehri adına su gönüllüsü olarak Saygıdeğer Hanımefendi Emine Erdoğan’ın himayelerinde yürütülen Su Verimliliği Seferberliğinde “biz de varız” diyerek Su Verimliliği İl Planlarının hazırlanmasına pilot olarak Çorum ilinde başlanmasının Çorum açısından faydalı olacaktır” dedi. 
 
SU KURULU HAKKINDA BİLGİ  

“Sınırsız olmayan bir kaynak olan suyun kullanımına yönelik arz-talep dengesinin oluşturulması için koruma-kullanma ilkeleri doğrultusunda su kaynaklarının etkin ve sürdürülebilir biçimde yönetilmesi, bu doğrultuda havza bazlı bütüncül yönetim anlayışının uygulamaya geçirilmesi büyük önem taşımaktadır. Bilhassa, iklim değişikliği etkilerinin şiddetli şekilde hissedildiği Akdeniz iklim kuşağında yer alan ülkemizde bütüncül ve etkin su yönetiminin sağlanması için çalışmalar yürütülmektedir.
Bütüncül havza yönetimi, farklı sektörlerin ve kullanıcıların bir arada düşünülmesine, tehdit ve olanakların uzun vadeli değerlendirilmesine, havza içindeki bir alana yapılan müdahalenin olumlu ve olumsuz etkilerin izlenilmesine olanak sağlamaktadır. 
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Su Yönetimi Genel Müdürlüğü koordinasyonunda bütüncül su kaynakları yönetimi ilkesi doğrultusunda çalışmalar yürütmektedir. Bu doğrultuda, 25 nehir havzası için nehir havza yönetim, taşkın yönetim, sektörel su tahsisi ve kuraklık yönetim planları hazırlanmakta ve bahse konu planlarda yer alan tedbirlerin sorumlu kurum kuruluşlarca yerine getirilmesi süreci takip edilmektedir. 
Ulusal Su Kurulu, Havza Su Kurulu ve İl Su Kurulları vasıtasıyla ilgili kurum ve kuruluşların sürece aktif katılımı ve paydaşların bilgiye erişimi sağlanmaktadır.”