Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası (Eğitim-Sen) Çorum Şubesi Yürütme Kurulu Başkanı Kenan Sırma, okul duvarlarına asılan İHH imzalı pankartlara dikkati çekerek, “Okul duvarları önüne gelenin arzularını afişe edeceği alanlar değildir, olmamalıdır. Okullarımızı ve okullarımızda görev yapan eğitim emekçilerini, konuyla ilgili kurum ve kuruluşları zan altında bırakacak nitelikteki bu pankartlara müsaade edilmesi ve gerekli tedbirlerin alınmaması bir o kadar kusurludur” dedi.

Eğitim-Sen Şube Başkanı Kenan Sırma, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Birkaç gündür Çorum’da bulunan bütün devlet okullarının duvarlarına asılmış bir pankart dikkatlerden kaçmamaktadır. Genç İHH imzalı pankartlarda “mahallene okuluna sahip çık uyuşturucu ve kumara hayır!” yazısı ilk etapta masumane karşılansa da, akıllara bu pankartları asmaya neden ihtiyaç duyulduğu sorusu gelmektedir? Genç İHH, okul yönetimlerinin, Milli Eğitim Müdürlüğü’nün, Çorum Emniyet Müdürlüğü’nün ve Çorum Valiliği’nin bilmediği bir tehlikeden mi haberdardır? Okullarımızda ve mahallelerimizde böylesi bir tehlike var ve ilgili kurumlar görevlerini yapmadığından dolayı mı halkı mahallesine ve okuluna sahip çıkmaya çağırmaktadır? Herkesi tedirgin eden bu pankartların kimler tarafından, ne amaçla asıldığı ve asılan bu pankartlara neden göz yumulduğu ilgili kurumlarca kamuoyuna açıklanmaya muhtaçtır.

Gazi Yıldırım için H.B.V.’de can yemeği verildi Gazi Yıldırım için H.B.V.’de can yemeği verildi

Elbette ki kumar ve uyuşturucu ile toplumsal olarak mücadele etme gerekliliği açıktır. Ancak bu mücadelenin vatandaşları şüpheye düşürecek, kaygı düzeylerini artıracak ve bu olumsuz davranışlar konusunda merak uyandırıp, reklam yapılarak yapılamayacağı da bir o kadar açıktır.
Okul duvarları önüne gelenin arzularını afişe edeceği alanlar değildir, olmamalıdır. Okullarımızı ve okullarımızda görev yapan eğitim emekçilerini, konuyla ilgili kurum ve kuruluşları zan altında bırakacak nitelikteki bu pankartlara müsaade edilmesi ve gerekli tedbirlerin alınmaması bir o kadar kusurludur.
Eğitim Sen Çorum Şubesi olarak Çorum Valiliği’ni ve ilgili kurumları konunun araştırılması ve aydınlığa kavuşturulması konusunda göreve çağırıyor, varsa art niyetli bir durum sorumlularının tespit edilmesi gerekliliğini açık şekilde ifade ediyoruz.

Uyuşturucu ve kumar gibi kötü alışkanlıklara karşı mücadelenin AMATEM, Rehberlik Araştırma Merkezi, Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü gibi kurumların birlikte organize edeceği bilimsel bir yöntemin işletilmesiyle daha doğru bir noktaya gidebileceğinin altını çizmek istiyoruz.
Çorum Eğitim Sen Şubesi olarak konunun takipçisi olacağımızı, çocuklarımıza ve gençlerimize uzanacak her türlü kirli elin karşısında duracağımızın bilinmesini istiyoruz.”