Çorum Belediye Meclisi ilk toplantısını yarın saat 10.00'da Belediye Hizmet Binası'nda yapacak.

19 maddelik gündemin önemli bir kısmı organ seçimleri olacak. Gündemde Çorum Belediyesi'nin 2023 faaliyet raporu görüşülecek. İşte gündem:

1. Meclis Başkan Vekili ve 2. Meclis Başkan Vekili ile 2 Kâtip Üye ve 2 yedek Kâtip üye seçilmesi.

3 Encümen Üyesi seçilmesi.

Denetim Komisyonuna üye seçilmesi.

Çorum'da elektrik kesintisi: İşte kesinti yapılacak ilçe ve mahalleler Çorum'da elektrik kesintisi: İşte kesinti yapılacak ilçe ve mahalleler

Plan ve Bütçe Komisyon Üyesi, İmar Komisyon Üyesi ve Tarife Komisyon Üyesi seçilmesi.

Organize Sanayi Bölgesi müteşebbis heyete üye seçilmesi.

Milli Müdafaa Mükellefiyeti Komisyonuna üye seçilmesi.

Defterdarlık Gelir Müdürlüğü Satış Komisyonuna üye seçilmesi.

Tarihi Kentler Birliği Meclisine üye seçimi.

Çorum Belediyeler Çevre Birliği Meclisine üye seçilmesi.

Meclis toplantılarının sesli ve görüntülü kaydedilmesi.

Meclisin tatil ayının belirlenmesi.

Türkiye Engelliler Spor Federasyonu ile Ortak Hizmet Proje Yapılması.

Başkan Yardımcısı Ücretlerinin belirlenmesi.

Sosyal Denge Sözleşmesi Yapmak için Belediye Başkanına Yetki verilmesi.

Toplu İş Sözleşmesi Yapmak için Belediye Başkanına Yetki verilmesi.

Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 22. Maddesine istinaden hazırlanan Denetim Komisyon raporunun Meclise sunulması.

5393 Sayılı Belediye Kanununun 56. Maddesine istinaden Belediye Başkanı tarafından hazırlanan 2023 yılı faaliyet raporu.

Belediye Encümeni ve Belediye Başkanına Yetki Verilmesi.

Editör: Haber Merkezi