Güneşten korunma yöntemleri Güneşten korunma yöntemleri

Eskişehir Teknik Üniversitesi’nin, Avrupa Komisyonunca fonlanan ve 2023-2027 yılları arasında İtalya DeepBlue Şirketinin koordinatörlüğünde 9 farklı ülke katılımı ile yürütülen "Sesar Engage 2 Knowledge Transfer Network (KTN)" projesi kapsamında geliştirilen, katalizör finansman modeli yenilikçi araştırması Hyperstream, desteklenmeye uygun görülerek Türkiye’de bir ilke imza attı.

Fransa’dan NeoMetSys ve ANITI (Toulouse Disiplinlerarası Yapay Zeka Enstitüsü) ortaklığında yürütülen Hyperstream projesinde paydaş olarak yer alan Eskişehir Teknik Üniversitesi’nde koordinatörlüğünü Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Hava Trafik Kontrolü Bölümü öğretim elemanı Dr. Öğr. Üyesi Fulya Aybek Çetek’in yürüttüğü, Türkiye’de Hava Trafik Yönetimi alanında desteklenen bu ilk finansman modeli ile uçuş merkezli hava trafik akışı için yüksek yoğunluklu trafik talebinde çakışma tespit ve çözüm araçları geliştirilmesi hedefleniyor.

Engage 2 Projesi

Engage 2 Projesi, Avrupa havacılık araştırmaları faaliyetlerine bilgi transfer ağı oluşturmayı hedefleyen bir SESAR (Avrupa Tek Hava Sahası Hava Trafik Yönetimi Araştırmaları) projesidir. Avrupa Birliği’nin Horizon Europe araştırma ve inovasyon programı kapsamındaki SESAR Ortak Girişimi’nden fon almıştır. Bu proje kapsamında alt çağrılar açılmakta ve havacılık araştırmalarında sanayi ve üniversitelerin bir araya geldiği yenilikçi proje önerileri desteklenmektedir. University of Westminster, EUROCONTROL, European Aviation Safety Agency, Frequentis, Innaxis, Technical University Delft, University of Belgrade, University of Trieste’den oluşan konsorsiyumun yürüttüğü ENGAGE 2 projesi, endüstri ve akademi arasındaki boşluğu doldurmayı, ihtiyaç duyulan beceriler de dahil olmak üzere Hava Trafik Yönetiminin geleceğini araştırmayı ve dijital çağın zorluklarıyla yüzleşmede yeni nesil havacılık profesyonellerine ilham vermeyi ve onları desteklemeyi amaçlamaktadır. Araştırma ve operasyonel uygulama arasında güçlü ittifaklar kurarak, diğer disiplinlerden yararlanarak ve Hava Trafik Yönetimi alanında yenilikçi, geleceğe yönelik ve geleneksel olmayan araştırmaları teşvik ederek bilginin çapraz birleşimini teşvik etme hedefinde olan HYPERSTREAM Projesi ile Eskişehir Teknik Üniversitesi Türkiye’nin ilk Engage 2 projesi desteğini aldı.

Editör: Haber Merkezi