İLAN

T.C. ÇORUM 1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2017/281 Esas
DAVALILAR : FATMA BAYER - 29705127126 Celebi ve Sultan'dan olma 1944 doğumlu
Davacı İşbirliği Gayrimenkul Yatırımları ve İşletmeciliği A.Ş. Tarafından aleyhinize açılan Çorum ili , Mecitözü İlçesi, Yeşilova köyü, 113 parsel sayılı taşınmazın ortaklığının giderilmesi davasında tarafınıza tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.
Durusma Günü: 05/02/2024 günü saat: 09:20'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.26/09/2023

#ilangovtr Basın No ILN01928643