Çorum’da her 5 üründen 1’i uygunsuz

Çorum Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü tarafından 2017 yılının ilk 9 aylık döneminde 457 farklı marka/model ürün denetlenirken, bu ürünlerin 100 adedi uygunsuz bulundu. Çorum’da denetlenen ürünlerin uygunsuzluk oranı %21,9 olarak gerçekleşti.

Çorum’da her 5 üründen 1’i uygunsuz
banner145

Çorum Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü tarafından 2017 yılının ilk 9 aylık döneminde 457 farklı marka/model ürün denetlenirken, bu ürünlerin 100 adedi uygunsuz bulundu. Çorum’da denetlenen ürünlerin uygunsuzluk oranı %21,9 olarak gerçekleşti.

Yıl içerisinde asansörler ve basınçlı gaz tüpleriyle ilgili olarak işyerlerinde toplam 214 adet hizmet yeri denetimi yapılırken, bu yerlerden 35 adedi uygunsuz bulundu. Uygunsuz bulunan hizmet yerleri için ilgili firmalara toplam 32 bin 676 TL idari para cezası uygulandı.

Çorum Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü tarafından Ürün Güvenliği Haftası dolayısıyla yazılı bir açıklamada bulunuldu.

Ürün güvenliği ve hafta dolayısıyla düzenlenecek kutlama etkinlikleri hakkında bilgi verilen açıklamada şöyle denildi:

“Serbestleşen mal ticareti ve piyasada yer alan yabancı menşeli ürünler ile yurt içinde ilgili mevzuatına uygun olarak üretilmeyen ürünlerin öncelikle, vatandaşlarının can ve mal güvenliğini tehdit etmesini engellemek ayrıca, mevzuatına uygun olarak üretim yapan üreticiyi korumak, haksız rekabeti önlemek ve yerli malların yurt dışında serbest dolaşımı önündeki engelleri kaldırmak isteyen ekonomileri yeni politika araçları bulmaya zorlamıştır.

Bu politika araçlarından en etkilisi ise ülkeler arasında ticareti serbestleştiren anlaşmalar nedeniyle Piyasa Gözetimi ve Denetimi (PGD) faaliyetleridir. Ülkemizin Gümrük Birliği’ne üye olmasıyla başlayan bu süreç Avrupa Birliği adaylığı ile daha da önem kazanmıştır.

PGD; tüketicilerin ve kullanıcıların can ve mal güvenliğini, bitki ve hayvan sağlığını ve çevreyi korumak amacıyla piyasada bulunan, piyasaya arz aşamasında olan ya da gerektiğinde kullanımda olan ürünlerin ilgili teknik düzenlemesine uygun olarak üretilip üretilmediğinin ve güvenli olup olmadığının bir kamu otoritesi tarafından denetlenmesidir.

PGD faaliyetleri ile ilgili mevzuat hükümlerini karşılamayan ürünlerden kaynaklanan zararlar ortadan kaldırılarak, insan can ve mal güvenliğini sağlamanın yanı sıra bitkilerin, hayvanların ve çevrenin korunması, diğer iktisadi aktörlerin haksız rekabete karşı korunması ve iyi işleyen bir piyasa ekonomisine sahip olunması sağlanır.

Vatandaşlarımızın günlük hayatta kullanmış olduğu asansörlerden elektrikli ev aletlerine, gaz yakan cihazlardan otomotiv aksam ve parçalarına kadar ürünler ile profesyonel maksatla sanayi üretiminde kullanılan makine, sınai gaz tüpleri gibi birçok ürünün piyasadaki denetimleri Bakanlığımız tarafından gerçekleştirilmektedir.

Piyasa Gözetimi ve Denetimi (PGD) olarak adlandırılan denetim faaliyetleri ile piyasada yer alan ve satışa sunulan ürünlerin güvenli bir şekilde kullanılmasının sağlanması amaçlanmaktadır. PGD faaliyetleri vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği için bilimsel kriterlere dayanan bir risk analizi sonrasında tespit edilen yüksek riskli ürünler üzerinde gerçekleştirilmektedir. Ancak bununla birlikte vatandaşlarımızdan gelen ihbar ve şikâyetler ile basına yansıyan kaza ve yaralanma haberleri de denetimin başlatılması için kullanılmaktadır.

PGD faaliyetleri il müdürlüklerinde görevli denetim elemanları tarafından öncelikle işaret ve belge kontrolleri yapılarak ve gerekli hallerde test ve muayene işlemine tabi tutulmak üzere üründen numuneler alınarak gerçekleştirilir. Yapılan denetim faaliyetleri sonucunda, gerekirse üreticilere ve ithalatçılara idari yaptırım uygulanır, ilgili teknik düzenlemesine uygun olmayan ve/veya güvensiz olduğu tespit edilen ürünlerin teknik düzenlemesine uygun ve güvenli olması sağlanır. Nihai tüketici ve kullanıcılar piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri çerçevesinde yetkili denetim kuruluşlarının en önemli yardımcılarıdır. Nihai tüketici ve kullanıcıların satın aldıkları ürünlerin uygunluk belgeleri ile CE ve diğer uygunluk işaretlerinin (E37,e37,π,εx) bulunup bulunmadığına bakmaları, belgesiz ve uygunluk işareti bulunmayan ürünleri satın almamaları gerekmektedir. Bu durum mevzuatına uygun olarak üretilen ürünleri piyasaya arz etmeleri yönünde üretici davranışının da değişmesine yol açacaktır.

Güvensiz olduğu tespit edilen ürünün üretici tarafından güvenli hale getirilmemesi veya ürünün güvenli hale getirilmesinin imkansız olması halinde bu ürünlerin üreticisi veya ithalatçısı tarafından toplatılması sağlanır.

Üreticiler tarafından toplatılmayan güvensiz ürünler PGD otoritesi tarafından piyasadan toplatılır ve ürünün taşıdığı risklere göre kısmen veya tamamen bertaraf edilir. Tüketiciler ile kullanıcıların can ve mal güvenliği için tehlike arz etmesi nedeniyle toplatılmasına karar verilen ürünler kamuoyuna duyurulur.

Ülkemizde gerçekleştirilen PGD faaliyetleri ürün grupları bazında 10 farklı kamu kurumu tarafından gerçekleştirilmektedir. Bu noktada gerek ürün yelpazemizin genişliği gerekse günlük hayatta daha sık kullanılan ürünleri denetliyor olmamız nedeniyle Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak PGD faaliyetleri konusunda en büyük sorumluluğa sahip kamu kurumlarından biri olarak faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz.

Bakanlığımız sorumluluğunda bulunan; Asansörler (Elektrikli-Hidrolik asansör), Aerosol Kaplar (Sprey boya, oda kokusu, deodorant...), ATEX Ürünleri (Patlayıcı ortamda kullanılan teçhizat...), Basınçlı Ekipmanlar (Sınai gaz tüpleri, tüp demetleri...), Elektrikli Ekipmanlar (Elektrikli ev aletleri, lambalar, sigortalar...), Gaz Yakan Cihazlar (Kombiler, ocaklar...), Enerji Verimliliği (Aspiratör, Bulaşık Makinası, Buzdolabı, Çamaşır Makinası, Elektrik Süpürgesi, Klima, Televizyon...), Kazanlar (Sıvı ve gaz yakıtlı sıcak su kazanları...), Makinalar (Hava kompresörü, ekmek dilimleme makinası, taşıt bakım lifti...), Otomotiv (Oto aksam ve parçaları, lastikler, çocuk koltukları...), Sivil Amaçlı Patlayıcı Maddeler (Havai fişekler...), Piller, aküler, Taşınabilir Basınçlı Ekipmanlar (LPG Tüpleri, düdüklü tencereler...) ürün grupları içerisinde yaklaşık 1500 farklı ürün çeşidi bulunmaktadır.

Piyasaya teknik düzenlemesine uygun olmayan veya güvensiz ürün arz eden, insan sağlığı can ve mal güvenliği için tehlike oluşturan üreticiler hakkında gerekli idari yaptırımlar uygulanmaktadır. 2017 yılı Temmuz ayında yürürlüğe giren kanuni düzenleme ile idari para cezaları arttırılarak bu konuda üreticilerin daha duyarlı olması sağlanmaya çalışılmaktadır. Kanun’da yapılan son değişiklikle teknik düzenlemeye aykırı olduğu tespit edilen ve süresi içerisinde düzeltilmeyen uygunsuzluklarda 4.000 TL’den 50.000 TL’ye kadar; güvensiz olduğu tespit edilen ürünleri üreten işyerlerine ise 19.000 TL’den 250.000 TL’ye kadar idari para cezası uygulanması kararlaştırılmıştır.

ÇORUM’DA PGD FAALİYETLERİ

İl Müdürlüğümüzce Çorum ili genelinde yapılan PGD denetimlerinde 2017 yılının ilk 9 ayında 457 farklı marka/model ürün denetlenmiş olup, bu ürünlerin 100 adedi uygunsuz bulunmuştur.

Denetlenen ürünlerin uygunsuzluk oranı %21,9 dur. Ayrıca asansörler ve basınçlı gaz tüpleriyle ilgili olarak işyerlerinde toplam 214 adet hizmet yeri denetimi yapılmış olup, bu yerlerden 35 adedi uygunsuz bulunmuştur. Uygunsuz bulunan hizmet yerleri için ilgili firmalara toplam 32.676 TL idari para cezası uygulanmıştır.

İl Müdürlüğümüzce vatandaşlarımızdan gelen her türlü ihbar ve şikâyetler mutlak surette soruşturulmakta ve şikâyet sahibine yapılan işlemler hakkında mevzuatın belirlediği süreler içerisinde bilgi verilmektedir. Vatandaşlarımız günlük hayatta karşılarına çıkan ürün güvenliğine ilişkin şikayetlerini, Bakanlığımız internet sayfasında (www.sanayi.gov.tr) yer alan ihbar/şikâyet formunu veya “Alo 130 Ürün Güvenliği Şikâyet Hattı”nı kullanarak ya da doğrudan İl Müdürlüğümüze yazacakları bir dilekçe ile ulaştırabilmektedirler.

Bu yıl 16-20 Ekim 2017 tarihleri arasında düzenlenecek olan Ürün Güvenliği Haftası kapsamında ürün güvenliği, PGD faaliyetleri ve bu kapsamda gerçekleştirilen denetimler konusunda farkındalığın arttırılması, bu faaliyetlerin öneminin vatandaşlarımıza aktarılması amacıyla etkinlikler düzenlenmektedir.

Ürün güvenliği haftası kapsamında düzenlenecek etkinlikler kapsamında; 16/10/2017 saat 10:00’da Sayın Valimize ziyaret, hafta hakkında bilgilendirme, Basın ve yayın kuruluşlarını hafta hakkında bilgilendirme, basın açıklaması, Genel kullanımı olan ürünlerin (TV, buzdolabı, çamaşır mak, vb) enerji etiketlemesi konusunda ilgili ticaret ve sanayi odaları ile esnaf odalarına bilgilendirme ziyareti, 17/10/2017 tarihinde saat 10:00’da Çorum Merkez Türkiyem İmam Hatip Ortaokulu’nda, 8/10/2017 tarihinde saat 10:00’da Çorum Merkez Pınar Ortaokulu’nda öğrencilere yönelik bilgilendirme toplantıları yapılacak, Bakanlığımız tanıtım filmi ile asansör, elektrikli ısıtıcı ve enerji verimliliği konularında hazırlanmış olan animasyon filmleri izlettirilecektir.

19/10/2017 tarihinde İl Müdürlüğümüz toplantı salonunda asansör üretici, montaj ve servis-bakım hizmeti veren firmalara yönelik bilgilendirme toplantısı yapılacaktır.

20/10/2017 tarihinde saat 14:00’da Turgut Özal İş Merkezi konferans salonunda, okul müdürleri, yurt yöneticileri, hastane yöneticileri, yangın söndürücü dolum tesisleri temsilcileri ve kamu kurum ve kuruluşlarının mal alımı yapan yöneticilerinin katılacağı konusu yangın söndürücüler (muayenesi, bakımı, kullanımı, denetimi gibi konularda) olan bilgilendirme toplantısı düzenlenecektir”

Osmancık Haber

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.