Osmancık Haber Gazetesi

Çorum Yayla Haber Gazetesi

Çorum

Osmancık

Çorum Haber

Çorum Haberleri

Çorum Belediyesi

Çorum Valiliği

Çorumspor

Çorum Gazetesi

Çorum Gazeteleri

Ahmet Ahlatcı

Çorumhaber

Corum

corumhaber

Çorumhaber

Çorum Yayla Haber Gazetesi

Çorum Haber Gazetesi

Çorum Haberleri oku

Sungurlu

Alaca

Osmancık

Sungurlu

İskilip

Kargı

Habercim19

habercim19.com

corumhaber.net

corumhakimiyet.net

çorum time

corum time

çorum valilik

Çorum Belediye

Çorum Belediyespor

Yeni Çorumspor

Çorum Yerel

ÇorumYerel Ekonomi

Çorum Ahmet Ahlatcı

Ahmet Ahlatcı

Çorum Ak Parti

Çorum CHP

Çorum İyi Parti

Çorum MHP

Çorum Gelecek Partisi

Çorum DEVA

Çorum Saadet Partisi

Ahmet Sami Ceylan

Cahit Bağcı

Agah Kafkas

Salim Uslu

Tufan Köse

Oğuzhan Kaya

Kenan Nohut

Ali Haydar Tanrıverdi

Hacı Odabaş

Yusuf Ahlatcı

Mustafa Tahtasız

Çorumluyuz

Çorumlu Amir

Çorumlu

Çorumda

Çorumdan

Çorum Yayla Haber Gazetesi

Yayla Haber

Çorum Yayla Haber

Çorum Haber

Çorum Haber Gazetesi

Çorum Yerel

Çorum Yerel Gazete

Çorum
Corum
Çorumhaber
Corumhaber
çorum gazetesi
çorum gazeteleri
çorum haberleri oku
Öne Çıkanlar kızılırmak sahili cuma namazı namaz cemaat cami

Sosyal mesafeye dikkat edilecek
banner145

Çin’in Wuhan kentinde başlayan Coronavirüs (Kovid-19) salgını, birçok ülkede hızla yayılım göstererek tüm dünyayı tehdit etmeye devam etmekte, bu salgın Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak nitelendirilmektedir.

Birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de insan hayatı açısından son derece tehlikeli olan yeni tip Coronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tüm dünyada can kaybı ve vaka sayısı artmaya devam etmektedir. Coronavirüs (Kovid-19) virüsünün en temel özelliği, fiziksel temas, hava yolu vb. yollarla çok hızlı bulaşması ve enfekte insan sayısının çok hızlı artmasıdır.

İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 03/04/2020 tarihli ve 6235 sayılı “Şehir Giriş/Çıkış Tedbirleri ve Yaş Sınırlaması” konulu yazısında, fiziksel temas, hava yolu vb. yollarla çok hızlı bulaşabilen ve enfekte olan insan sayısının tüm Dünya’da hızlı şekilde yükselmesine sebep olan Coronavirüs (Kovid-19) salgınının, toplum sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek adına sosyal hareketliliği ve insanlar arası teması azaltarak sosyal izolasyonun mutlak şekilde sağlanmasının hayati derecede önemi haiz olduğu belirtilmekte, aksi hallerde virüsün yayılımının daha da hızlanarak, vaka sayısının, tedavi gereksiniminin artacağı, vatandaşların hayatlarını kaybetme riski ile toplum sağlığının, kamu düzeninin ciddi şekilde bozulmasına sebep olunacağı değerlendirilmekte; bu maksatla Büyükşehir statüsündeki 30 il (Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van) ile Zonguldak ili sınırlarından kara, hava ve deniz yolu ile (toplu ulaşım aracı, özel araç ve yaya vb.) yapılacak tüm giriş/çıkışların 03 Nisan 2020 Cuma günü saat 24:00’den itibaren 15 günlük süre için geçici olarak durdurulacağı bildirilmektedir.

Coronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılım hızı göz önüne alındığında bu salgından, ülkemizi ve vatandaşlarımızı korumak ve salgının yayılmasını engellemek, toplum sağlığı ve kamu düzenini korumak için ilimizde bugüne kadar alınan tedbirlere ilave olarak yeni tedbirlerin alınması ve ek tedbirlerin planlanması/uygulanması gerektiği değerlendirilmiş ve aşağıdaki ek tedbirlerin alınması zarureti hâsıl olmuştur.

Bu kapsamda Çorum genelinde, merkez, ilçe, belde ve köy yerleşim yerlerinde 2020/17 nolu alınan kararlara göre;

MADDE 1- 01/01/2000 tarihinden sonra doğmuş kişilerin sokağa çıkmalarının 03/04/2020 tarihi saat 24:00’dan itibaren geçici olarak yasaklanmasına, kolluk birimleri tarafından gerekli kontrol ve takiplerin yapılmasına,

MADDE 2- 20 yaş altı kişilerin çalıştığı başta huzurevleri ve bakımevlerinde yürütülen hizmetler olmak üzere, kamu ve özel sektör hizmetlerinin sürekliliğinin sağlanmasında herhangi bir sıkıntı ve mağduriyetin yaşanmaması için, huzurevi ve bakımevlerinde 20 yaş altı hastabakıcı ve sağlık personeli olarak görev yapan kişilerin; söz konusu görev yaptığı özel veya resmi hizmet sektörü kuruluşlarından alacakları görevli olduklarını gösteren belgeleri ibraz etmeleri ve maske takmaları şartıyla, 05/04/2020 Pazar günü saat 06:00’dan itibaren bu kararın 1. maddesinde yer alan yasaklamadan muaf tutulmasına,

MADDE 3- 03 Nisan 2020 tarihi Cuma günü saat 24:00’dan itibaren şehir içi hareketliliğin en aza indirilmesine, kolluk birimleri tarafından gerekli kontrol ve denetimlerin yapılmasına,

MADDE 4- İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin almış olduğu 02.04.2020 tarihli ve 2020/16 sayılı kararın 11. maddesine ilave olarak, marketler, hastaneler dâhil özel ve resmi tüm kurum ve kuruluşlar ile toplu olarak çalışılan tüm işyerlerine, vatandaşların ve çalışanların maske takarak girmelerine, kesinlikle maske takmadan kalabalık ortamlara ve işyerlerine girilmemesine, kurum yetkilileri ve işyeri sahipleri tarafından konuyla ilgili gerekli önlemlerin alınmasına,

MADDE 5- Meydanlarda, sokak ve caddelerde; vatandaşların sosyal mesafeyi gözetmeden toplu olarak yürümelerine veya bulunmalarına müsaade edilmemesine, yan yana yürüyen vatandaşların muhakkak suretle sosyal mesafeye dikkat etmelerinin sağlanmasına, bu maksatla belediye başkanlıkları merkezi yayın sistemleri ve kolluk araçlarından sürekli anonslar yapılarak gerekli duyuru ve bilgilendirmenin yapılmasına,

MADDE 6- İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün “Şehir Giriş/Çıkış Tedbirleri ve Yaş Sınırlaması” konulu yazısıyla giriş-çıkışlarına kısıtlama getirilen 30 Büyükşehir ile Zonguldak ilinde bedelli askerlik görevinin ifası nedeniyle bulunan ve terhis olması durumunda bulundukları ilde ikametleri olmaması nedeniyle kalamayacak durumda olanları, özel araçla getirmek için gidecek bir kişinin ilimizden ayrılmasına, bedelliden terhis olanın bulunduğu ile gitmesine, en kısa sürede geldikleri ile dönmeleri kaydı ile izin verildiğinden, transit olarak devam edecek olsalar bile ilimize giriş yapan tüm araçlarda bulunan herkesin istisnasız ateş ölçümlerinin aksatılmadan yapılmasına;

MADDE 7- Şehir girişi ve çıkışına kısıtlama getirilen 30 Büyükşehir ile Zonguldak ilinde Coronovirüs (Kovit-19) salgını dışında vefat eden kişilerin cenazelerinin cenaze aracı veya ambulans ile memleketlerine/defnedilecekleri illere götürülmelerine maksimum 4 (dört) kişi ile sınırlı olarak izin verildiğinden, bu kapsamdaki araçların ilimiz girişlerinde kontrol edilmesine, araçta bulunan kişilerin ateş ölçümlerinin yapılmasına,

MADDE 8- İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün “Şehir Giriş/Çıkış Tedbirleri ve Yaş Sınırlaması” konulu yazılarıyla giriş/çıkışları sınırlandırılan illerden ticari sözleşme imzalamak vb. ticari faaliyetlerin devamı niteliğindeki işler için 30 Büyükşehir ile Zonguldak iline giriş çıkışlarına izin verilen kişilerin, transit olarak devam edecek olsalar bile ilimize giriş yapan ticari araçların bu kapsamda kontrol edilmesine, araçta bulunan kişilerin istisnasız ateş ölçümlerinin aksatılmadan mutlak suretle yapılmasına,

MADDE 9- İlimize giriş/çıkış yapan, transit geçen tüm araçlarda yapılan kontrollerde, ateş ölçümü yapılan kişilerden ateşi 37,5 0C’nin üzerinde olanların en yakın sağlık kuruluşuna yönlendirilmesine, seyahat izin belgesi bulunmayan kişilerin seyahatlerine izin verilmemesine, geldikleri ilin valiliğine konu hakkında bilgi verilmesine,

MADDE 10- Alınan tedbir kararlarına herkes tarafından riayet edilmesine, kararların uygulanmasında herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine ve mağduriyetlere neden olunmamasına, alınan kararlara uymayan kişiler için 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 inci maddesi gereğince idari para cezası verilmesine, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince de gerekli işlemlerin yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin yapılmasına,

MADDE 11- Alınan bu kararların; kolluk birimleri ile İl Sağlık Müdürlüğü görevlileri tarafından koordinasyon içerisinde hassasiyetle takip edilmesine, gerekli kontrol ve denetimlerin artırılarak yapılmasına, uygulanmasının sağlanmasına,

MADDE 12- Alınan bu kararların, İlçe Kaymakamlıklarınca ilçelerde uygulanmasının takibi ile koordinasyonunun sağlanmasına,

MADDE 13- Alınan bu kararların, Belediye Başkanlıklarınca anons sistemiyle, İl/İlçe Müftülüklerince cami hoparlörlerinden halkımıza duyurusunun yapılmasına,

MADDE 14- Bu kararın bilgi için Sağlık Bakanlığına ve İçişleri Bakanlığına, gereği için Cumhuriyet Başsavcılığına, Çorum Belediye Başkanlığına, İl Garnizon Komutanlığına, İl Jandarma Komutanlığına, İl Emniyet Müdürlüğüne, İl Özel İdaresine, İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne, İl Sağlık Müdürlüğüne (Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı, Sağlık Hizmetleri Başkanlığı, Kamu Hastaneleri Başkanlığı, Destek Hizmetleri Başkanlığı), İl Milli Eğitim Müdürlüğüne, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne, İl Müftülüğüne, Çorum Organize Sanayi Bölge Müdürlüğüne, İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğüne, İlçe Kaymakamlıklarına, İlçe ve Belde Belediye Başkanlıklarına, Çorum Ticaret ve Sanayi Odasına, Çorum Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliğine, özel ve resmi hastanelere, huzurevlerine, yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezine gönderilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Serap Olcan

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.