Çorum'da yeni koronavirüs kararları

Çorum İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi; 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 26. maddesine istinaden, Vali Mustafa Çiftçi Başkanlığında, 16/12/2020 tarihinde saat 15:00’de Valilik Binası Toplantı Salonunda olağanüstü olarak toplandı. Toplantıda gündemdeki konular görüşülüp aşağıdaki kararlar alındı.

Çorum'da yeni koronavirüs kararları
banner145

İçişleri Bakanlığının 15/12/2020 tarihli ve 20856 sayılı “Covid19 Ek Önlemler” konulu Genelgesinde; Koronavirüs (Covid19) salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetmek, sosyal izolasyonu temin etmek, fiziki mesafeyi korumak ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutmak amacıyla, içerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra hayatın her alanına yönelik uyulması gereken kurallar ve önlemlerin; Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda belirlenerek uygulamaya geçirildiği, bu çerçevede 30/11/2020 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde yapılan değerlendirmeler doğrultusunda; yeni bir karar alınıncaya kadar hafta içi 21:00 - 05:00 saatleri arasında, hafta sonu ise Cuma günleri saat 21:00’de başlayacak, Cumartesi ve Pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve Pazartesi günleri saat 05:00’de tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlamalarını da içeren bir dizi önlemlerin İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararlarıyla hayata geçirildiği belirtilerek, 14/12/2020 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde, Covid19 salgınıyla mücadelede gelinen aşama değerlendirilmiş, konuyla ilgili gerekli kararların alındığı ifade edilmiştir.

Bu kapsamda ilimizde 2020/106 nolu alınan karara göre;

MADDE 1- Hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında, 1 Ocak 2021 Cuma gününün resmi tatil olması da göz önünde bulundurularak, 31 Aralık 2020 Perşembe günü saat 21:00’den başlayacak, 1 Ocak Cuma, 2 Ocak Cumartesi, 3 Ocak Pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve 4 Ocak 2021 Pazartesi günü saat 05.00’de tamamlanacak şekilde 31 Aralık 2020 – 4 Ocak 2021 tarihleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmasına, 31 Aralık 2020 - 4 Ocak 2021 tarihleri arasında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması sırasında, hafta sonlarında (Cumartesi ve Pazar günleri) uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarına dair 30/11/2020 tarihli ve 20076 sayılı İçişleri Bakanlığı Genelgesiyle belirlenen usul ve esaslar ile bu kapsamda alınmış İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi Kararlarının, 1 Ocak Cuma, 2 Ocak Cumartesi ve 3 Ocak Pazar günleri için de geçerli olmasına,

MADDE 2- Aşağıda yer alan hususların,30/11/2020 tarihli ve 20076 sayılı İçişleri Bakanlığı Genelgesi kapsamında alınan 01/12/2020 tarihli ve 2020/102 sayılı İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi kararlarına,

2.1. Yeni bir karar alınıncaya kadar hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması süresince balıkçı/balık tezgâhı şeklindeki işyerlerinin de Cumartesi ve Pazar günleri 10:00 – 17:00 saatleri arasında vatandaşlara hizmet sunabilmelerine,

2.2. Vatandaşların dışarıya çıkma ihtiyacını/zorunluluğunu azaltması açısından önemli bir role sahip olan online satış firmalarının servis/dağıtım yapabilecekleri zaman aralığının, vatandaşların bu yöndeki talepleri doğrultusunda hafta içi ve hafta sonlarında 10:00–24:00 saatleri olarak belirlenmesine, lokanta, restoran, pastane, tatlıcı gibi yerlerin de hafta içi ve hafta sonlarında 10:00–24:00 saatleri arasında paket servis yapabilmelerine,

2.3. Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde;

a)Zorunlu müdafi/vekil, duruşma, ifade gibi yargısal görevlerin icrasıyla sınırlı kalmak kaydıyla avukatların,

b)Yaklaşan yılsonu işlemlerindeki yoğunluğun ticari hayatı olumsuz etkilememesi amacıyla noterlerin,

belirtilen görevlere dair zaman ve güzergâhla sınırlı olacak şekilde istisna kapsamına alınmasına,01/12/2020 tarihli ve 2020/102 sayılı İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin almış olduğu kararların 1. Maddesinde yer alan hükümlere ilave olarak eklenmesine ve yukarıda belirtilen yargısal görevlerin icrası kapsamında avukatların özel araçlarıyla şehirlerarası seyahatlerine de izin verilmesine,

MADDE 3- 30/11/2020 tarih ve 20077 sayılı Genelge’nin 9 uncu maddesi ile yeni bir karar alınıncaya kadar faaliyetlerine ara verilen ana sınıfları ile ilgili uygulamanın devamının sağlanmasına, tam gün hizmet veren resmi ve özel tüm anaokullarının ise 15/12/2020 tarihinden itibaren yüz yüze eğitime geçebilmelerine,

MADDE 4- 30/11/2020 tarihli ve 2020/101 sayılı İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin almış olduğu 2. Maddesinde “Dernek genel kurullarının ertelenmesine ilişkin durum doğrultusunda; daha önceden 01.12.2020 tarihine kadar yapılmaması kararlaştırılan, sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşları, birlikler ve kooperatifler tarafından düzenlenecek etkinliklerin (genel kurul toplantıları dahil) 01.03.2021 tarihine kadar ertelenmesine,” şeklinde yer alan hükme ilave olarak, İçişleri Bakanlığının 27/11/2020 tarih ve 19961 sayılı Genelgesi ile 1 Mart 2021 tarihine kadar genel kurul dâhil etkinlikleri ertelenen kurum ve kuruluşlara (sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşları, birlikler ve kooperatifler) sendikaların yapacağı genel kurul dâhil etkinliklerin de eklenmesine,

MADDE 5- 02/06/2020 tarihli ve 8680 sayılı “Konaklama Tesislerinde Uygulanacak Standartlar ve Tedbirler” konulu Genelgede belirtilen hususlara ilave olarak Genelgenin “C) Temizlik ve Hijyen” başlıklı bölümünün sonuna eklendiği ifade edilen “18. Şartlandırılmış havalandırma sistemi olmayan konaklama tesislerinde mekanik havalandırma/klima sistemlerine UV filtre takılması, bakımlarının düzenli ve sık yapılması sağlanacaktır.

19. Havalandırma/klima sistemi bulunmayan konaklama tesislerinin kapalı genel mahallerinde, mahallin metreküpüne uygun sayıda ve güçte mobil HEPA filtreler kullanılacak, bakımları düzenli olarak yapılacak ve filtreleri sık sık değiştirilecektir.”, hususlarının 15/12/2020 tarihinden itibaren uygulanmasına,

MADDE 6 - Covid-19 pozitif vaka görülen bağımsız ev, apartman, site ve benzeri yerlere dışarıdan ziyaretlerin zaruri hizmetler hariç kısıtlanmasına, filyasyon ekiplerince pozitif vaka olan haneye gidildiğinde “BU KONUT GÖRÜŞME VE ZİYARETE KAPALIDIR.” ibaresi içeren bilgi notunun hane, apartman girişi veya site girişlerine yapıştırılmasına,

MADDE 7-İlimiz merkez Çepni Mahallesinde haftanın Çarşamba günleri kurulan semt pazarının 21/12/2020 tarihinden itibarenCovid-19 salgının önlenmesine yönelik semt Pazar yerleri için alınan tüm tedbir kararlarına uymak şartıyla semt pazarı faaliyeti göstermek amacıyla açılmasına, 08/09/2020 tarihli ve 2020/83 sayılı İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi Kararının 6. maddesinde yer alan “… Salı ve Çarşamba günleri kurulan semt pazarlarının ikinci bir talimata kadar faaliyetine son verilmesine,” hükmündeki uygulamanın Çarşamba semt pazarı için uygulanmamasına,

MADDE 8- Konu hakkında gerekli hassasiyetin gösterilerek başta denetimler olmak üzere uygulamanın yukarıda belirtilen çerçevede eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesinin sağlanmasına, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine ve mağduriyete neden olunmamasına, alınan kararlara uymayanlar hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesine ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına,

MADDE 9- Koronavirüsle mücadele kapsamında alınan tedbirlere riayet etmeyen gerçek ve tüzel kişilere uygulanan idari para cezalarının tahsili konusunda ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından gerekli hassasiyetin gösterilmesine,

MADDE 10- Alınan bu kararların uygulanmasının, kolluk birimleri, zabıta müdürlüğü, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile görevli denetim ekipleri tarafından titizlikle takip edilerek sağlanmasına,

MADDE 11- Alınan bu kararların, İlçe Kaymakamlıklarınca ilçelerde uygulanmasının takibi ile koordinasyonunun sağlanmasına,

MADDE 12- Bu kararın bilgi için Sağlık Bakanlığına ve İçişleri Bakanlığına, gereği için Çorum Belediye Başkanlığına, Çorum Cumhuriyet Başsavcılığına, İl Jandarma Komutanlığına, İl Emniyet Müdürlüğüne, İl Özel İdaresine, İl Defterdarlığına, İl Sağlık Müdürlüğüne (Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı, Sağlık Hizmetleri Başkanlığı, Kamu Hastaneleri Başkanlığı, Destek Hizmetleri Başkanlığı), İl Milli Eğitim Müdürlüğüne, İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğüne, Ticaret İl Müdürlüğüne, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğüne, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne (AFAD), Valilik 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğüne, İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğüne, İlçe Kaymakamlıklarına, İlçe ve Belde Belediye Başkanlıklarına, Çorum Ticaret ve Sanayi Odasına, Çorum Esnaf ve Sanatkârları Odaları Birliğine (ÇESOB) gönderilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Selma Çetindere

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.