Salim Savcı
Salim Savcı
Yazarın Makaleleri
Etik Sözcüğünün Öğrettikleri
Evrenin en gelişmiş canlısı insandır. İnsanlar dünyada tek başlarına yaşayamazlar. İnsanlar, bir toplumsal varlıktırlar. Toplum ise; belli dönemlerde, belli insanların bir arada yaşamalarıyla oluşur. Toplumları oluşturan bireylerin, yani...
Doğalgaz Hakkında Bilgiler
Doğalgaz; bugün de, yarın da, petrol gibi stratejik bir enerji kaynağıdır. Sıklıkla evlerde ve endüstride kullanılmaktadır. Nerede ise 81 ilimizde büyük ilçelerimizde hava, su kadar önemli, yaygınlaşmaya başlamıştır. Bugün herkesin aklına...
Oh Ve Oh Olsun Üzerine
Türkçemizde 'Oh” sözcüğü ünlem olarak kullanılırsa; -Bir ünlemdir diye bilinir. Şunları deyimler: Sevinç: Her insan için hoşa giden bir şey karşısında gerçekleşmesinden duyulan duygudur. Hoşnutluk: Bir kişinin davranışlarından...
TOPLUMLARDA NELER DOĞRUDUR
İnsanlar, toplumsal bir varlıktır. Doğar, büyür, okur, gelişir, bir meslek sahibi olur. Vicdanlı olmayı amaçlar. Vicdanlı insanları izler. Onlar vicdanın ilkeleri olan; iyiyi,güzeli öğrenir. Üçüncü sırada 'doğru” ilkesini bulur....
Toplumlarda gerçek nedir?
'Gerçek” sözcüğü Türkçedir. Onun eşanlamlısı da 'hakikat”tir. Gerçek olan şey, doğrudur, yalan tarafı olmayandır. Bu ise; o doğrunun gerçeğinin kendisidir. Gerçekler, uydurma ile bağdaşamazlar. Sahteciliği de kabul edemezler....
TOPLUMLARDA NELER GÜZELDİR?
2018 Ekim ayında herkes 'güzel” sözcüğünün anlamını bildiği halde sohbetlerde birbirlerine soru soruyorlar. Sohbete katılanlar ise; güzelin karşıtını ballandıra ballandıra anlattılar. Oysa güzelliklerin üzerinde durulamadı. Gönül...
CEVHER HAKKINDAKİ BİLGİLER
'Cevher” sözcüğü, Arapçadır. Türkçemizde de yaşatılmaktadır. Bugün, bu sözcüğün anlamını yüzde 80'imiz bilir. Buna karşın, bir kişi bir yerde; 'her insan bir cevherdir” dersi, bir diğeri de bunu dinlerse, konuşma...
Hikmet Sözcüğü Hakkında Bilgiler
1.Anlam bakımından: 'Hikmet” sözcüğü Arapçadır. Türkçemizde de bir yeri vardır. Konuya, sözcük anlamını aktararak giriyoruz. Şöyle ki: -Hikmet; bir gerçeği bilgiye dayanarak ortaya koyan düşüncedir. -Gizli sebep, anlaşılmaz...
Adalet Üzerine Bilgiler
Adaletin tanımı: Bir devlette herkese; 'yasalarla” tanınan hakkı sağlama ilkesidir. Adalet hakkının korunmasını sağlayan da devlet örgütleridir. Adalete ait bilgiler: -Adalette eşitlik vardır. Bu ise; paylaşmada adalete uyulmuş olmasıdır....
Hukuk Kavramı
Hukukun tanımı:Toplumun genel yararını sağlamak için konulan, aynı zamanda kamu gücüyle desteklenen kaide, hak ve yasaların bütünüdür. Kısaca da bireylerin birbirleriyle, toplumda, devletle ilişkilerini düzenler. Bir başka deyimle de, 'kamu...
Yağmur Bombası Hakkında Bilgi:2
Yapay olarak yağmur yağdırılması bilginler arasında inceleme konusu olmuştur. Ama bu arada bir ‘yağmur bombası' yapılmış, bununla denemelere girilmiştir. Denemeler ancak bazı koşullar altında olumlu sonuç vermiştir. Fakat istediğimiz...
Medyanın Hayran Kaldığı Sözcük: Tamam!
H er insan, bir değerdir. O değeri korumak da o kişiye düşer. Kişi bir gün çok sorumlu sandalye de görev alabilir. Bir konuşmasında da bu sayın kişi, bir yorum yapıp TAMAM sözcüğü ağzından çıkarabilir. Yazılı ve görüntülü medya...
Evcil hayvanlardan kedi ve köpek:2
Kendini bilmezin biri; akıla ve mantığa sığmayan bir açıklamada bulunmuş. Toplumda Farsçayı ve Arapçayı sevenlerin kullandıkları sözcüklerle; HARAM, GÜNAH demiş. Çok büyük bir çam devirmiş, hatta altında kalabileceği bir duvar yılmış....
Evcil hayvanlardan kedi ve köpek:1
Bir hemşerim Osmancıkta beni yakaladı. -Evci hayvanlardan kedi ve köpeğin evlerde beslenmesi HARAM MIDIR? GÜNAH MIDIR? Dedi. Cevabım şu oldu. -Ben çocuk iken; keklik, güvercin, elik beslerdim. Onlardan hizmet etmeyi öğrendim. Şimdi köpek beslemiyorum...
O hanım kızım insanmış!
2017 Haziran ayının ilk günlerinde Osmancığımızda bir işyerine uğradım. İşimi bitirdim. Hizmet eden iki kızımın hizmet vermesi hoşuma gitti. Birisine: -Hanım kızım, bir emeğin geçti. Siz isterseniz, size bir kitap hediye etmek istiyorum...
Ben sözcüğü konuşabilseydi
'Ben” bir Türkçe sözcüğüm. Dil bilgisinde bir zamirim. Tekil, birinci kişi için kullanılırım. Felsefede ise bilinçli bireyin kendisini başkalarından ayırmasını dile getiririm. Bu farklılığım gerçekte bir zenginliktir. 'Ben”...
İlkeler için zaman ayır
İzninizle bu ilkeleri aktarayım: 1.Çalışmak için zaman ayır: Bu, başarının karşılığıdır. 2.Düşünmek için zaman ayır: Bu ise güç ve kuvvetin kaynağıdır. 3.Okumak için zaman ayır: İradeli olarak okumayı sürdüremezseniz havanda...
Aşık Kadriya’dan inciler
Osmancıklı Taşlama Ustası Şair Kadriya'yı yazarken şair Kadriya'nın torunu Kadir Uslu ile tanıştım. Sohbetimiz. İlerledi. Kadriya ile elindeki bilgilerin bir dosya içerisinde verileceği cevabını aldım. Çocuklar gibi sevindim. Sohbetimizi...
Okuyan ile okumayanın farkı
Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan beri: -Analar. -Babalar. -Öğretmenler. -Yazarlar. -Eğitim De Eğitim diyenler, içtenlikle OKU! Diyor. İşte cevabı: -Bir Japon Yılda 25 kitap okurken, bizde altı kişide bir kişimiz okuyor. İşte size...
Aşamadan aşmaya koşmak
İnsan beyni; kafatası içerisinde korumadadır. İnsanların yaşamını sağlar. Bunların yedikleri besinlerden de en çok beyin yararlanır. İnsan beyni; durağanlığı asla sevmez. Sürekli olarak gelişme gösterir. Bilimi, tekniği, teknolojiyi...
Gelecek kuşakların eğitimi
Geri kalmış ve gelişmekte olan Ülkeler, gelişmiş ülkelerin bu doruğa nasıl ulaştıklarını içtenlikle izlerler, onların beğenilen iyi yanlarını kopya ederek aşama, aşama ilerlerler. Bu gerçeği gören Türk Ulusu, bir Kurtuluş Savaşı...
Örnek insanlarımız azalıyor mu?
Numune ile misal dışında örnek deyince şunları anımsıyoruz: Örnek kişi; davranışıyla, tutumuyla, algılamasıyla, kavramasıyla, benimsemesiyle bir değer kazanabilirse yaşadığı ortamda örnek kişiler arasında yerini alır. Her toplumda...
Anlamında Okuyan Ne Kazanır?
Türkiye Cumhuriyeti, İslam Dünyasında tek, dünya ölçeğinde Brezilya ile iki ülkeden birisi olarak 'Gelişmekte Olan Ülkeler” arasında yer alır. Tek amacı, 'Gelişmiş Ülkeler Düzeyine” ulaşmaktır. Bu nedenle Türkiye Cumhuriyeti,...